با خبر شدیم که آقای محمدمهدی مجدی نسب فرزند محمدرضا که در شانزدهمین دوره مسابقات ملی آموزشی ؛نوآوری و ابتکارات دانش آموزی صنعتی شریف (نادکاپ شریف) در رشته نانو شیمی دوره ابتدایی شرکت کرده و مقام اول کشوری را کسب نموده است.
این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده محترمشان و همچنین به خاندان بزرگوار مجدی تبریک عرض می نمایم. امیدوارم که این خبرهای مسرت بخش تداوم داشته و هر روز شاهد موفقیتهای فرزندان خاندان معزز مجدی باشیم .

20140314_090037

DSC_0209
DSC_0215