اقای حسین حلاجی ف اقای مسعود حلاجی و خانم راضیه مجدی نسب و نیز نوه ی مرحوم حاج نورعلی مجدی نسب جمعه ی هفته ی گذشته مقارن با ۲۵ / ۱۱ / ۹۲ به جرگه ی متاهلین پیوست و با همسرش خانم زهرا علیزاده بر سر سفره ی عقد نشست .
از طرف خاندان مجدی این وصلت مبارک را به خانواده های محترم حلاجی و علیزاده تبریک می گوییم و برای این زوج جوان آرزوی شادکامی و بهروزی را داریم.