اسپانیا= سرزمین ماتادورها

اتریش= سرزمین دانوب

ایتالیا = کشور چکمه ای
ایسلند= سرزمین یخهای جاودانی

برزیل = کشور قهوه
بحرین = مروارید خلیج فارس
پرو = سرزمین اینکاها 

تبت= بام جهان
چاد = کشور دریاچه
چین = کشور اسمانی

سوئد= کشور باسوادها
سیلان = گوشواره هندوستان

ساحل عاج = کشور فیل ها  


شیلی = کشور دراز  

فنلاند = کشور هزار دریاچه  

فلسطین= ارض المقدس
فیلیپین= کشور جزیره ها
کنیا = کشور مائومائو
کوبا = کاسه شکر
مالدیو= کشور خوشه ای  

مصر=  سرزمین فراعنه
نپال= کعبه کوهنوردان
ونیز= ملکه ادریاتیک
هلند = کشور گل لاله

 و اما  ایران به نظر من لقب نخبه ها و ………. به نظر شما چه لقب های دیگری می توان برای آن در نظر گرفت ؟