یکی از ارامستان های دزفول ، امام زاده رودبند است . خاندان مجدی از قدیم الایام در این ارامستان قطعه زمینی داشته اند که هماکنون تبدیل به خیابان شده است . محل دقیق این زمین ، جلوی تاکسی تلفنی ساحل واقع شده است و عکس ضمیمه شما را در یافتن این مکان کمک می کند .

طبق تحقیقاتی که انجام داده ام افراد زیر در این قطعه زمین دفن بوده اند . خداوند همگی رفتگان را غریق رحمت کند .

۱. نصرالله  ف خواجه میرزا            علت فوت : نامعلوم

۲. سردار  ف خواجه محمد تقی            علت فوت : کهولت سن

۳. طاهره  ف خواجه محمد حسین و خواهر خواجه هوشنگ           علت فوت : در سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی در اثر بیماری

۴. نظام  ف محمد علی            علت فوت : در سال ۱۳۳۰ در مجادلات حزبی کشته شد

۵. حسین کویتی ف خواجه عبده           علت فوت : در مسیر اهواز به شلیک گلوله کشته شد

۶. کوچک مجدی مادر محمد حسین مجدی نسب          علت فوت : کهولت سن

۷. ابراهیم ف محمد علی           علت فوت : بیماری کلیه

۸. روبخیر مادر عبدالحسین و مادر بزرگ خواجه پرویز          علت فوت : کهولت سن

۹. ماهرو ف خواجه مهدی و خواهر حاج محمد باقر            علت فوت : نامعلوم

۱۰ . ستاره ف خواجه مهدی و خواهر حاج محمد باقر           علت فوت : بر اثر افتادن از پله ها

۱۱. برگ گل همسر شیخ علی مجدی             علت فوت : کهولت سن

اگر افراد دیگری بغیر از اشخاص فوق در این زمین دفن شده اند و من انها را درج نکرده ام لطفا به عنوان دیدگاه بنویسید . قبلا از شما متشکرم .

در پایان از جناب اقای محمد باقر مجدی نسب (عموی بزرگوارم ) که مرا در این تحقیق کمک شایانی کرده اند سپاسگزارم .