همزمان با ولادت منجی عالم بشریت، آقای امین مجدیان فرزند مرحوم خواجه محمد با دوشیزه مریم ورشوساز بر سر سفره عقد نشستند و پیمان زناشویی بستند،امید است که در سایه ایزد یکتا زندگی سرشار از خوبی و خوشی و سلامتی داشته باشند.بنده از طرف خود و هم به نیابت از طرف خاندان مجدی این پیوند را تبریک گفته و برای این زوج جوان روزگاری خوش آرزو دارم.