با نهایت تأسف و تألم در گذشت بانو صدیقه مجدی عرب فرزند مرحوم خواجه حسن و زوجه آقای عبدالرحمن بهشتی را به اطلاع کلیه خاندان معظم مجدی می رساند.
به همین مناسبت مراسم تشییع آنمرحومه روز سه شنبه ۹۱/۱۰/۵رأس ساعت ۲.۳۰بعد از ظهر از درب منزل آنمرحومه واقع درخیابان آیت اله قاضی(روستا) نبش ۲۲ بهمن روبروی مدرسه شاهد سمیه به طرف شهید آباد برگزار میگردد.
همچنین مجلس ترحیم در همان روز (سه شنبه) از ۸ الی ۱۰ شب در مسجد آیت اله مفید واقع در بازار قدیم برگزار میگردد.
ضمنا مجلس ختم زنانه همزمان در منزل آنمرحومه برگزار میگردد.