یکی از شاگردان شیخ مرتضی نقل می کند: پس از گذراندن دروس ابتدایی حوزه، برای تکمیل تحصیلات به مجالس درس شیخ مرتضی در نجف اشرف رفتم. در ابتدا از مطالبی که او تدریس می کرد چیزی نمی فهمیدم و از این موضوع بسیار ناراحت شدم. به حرم حضرت علی(ع) رفتم و دعای توسل خواندم. شبی در خواب، خدمت آن بزرگوار رسیدم وآن حضرت “بسم الله الرحمن الرحیم” در گوش من قرائت فرمودند. صبح وقتی در کلاس حاضر شدم درس را می فهمیدم و کم کم به جایی رسیدم که با شیخ مرتضی بحث کرده و از او اشکال می گرفتم. آن روز پس از تمام شدن کلاس وقتی خدمت شیخ رسیدم، ایشان آهسته در گوش من فرمود: آن کسی که “بسم الله” را در گوش تو خوانده، تا “ولا الضالین” را در گوش من خوانده است. من از این قضیه خیلی تعجب کردم و متوجه شدم که شیخ دارای کرامت است زیرا تا آن موقع این مطلب را به کسی نگفته بودم.

شیخ مرتضی انصاری دزفولی در سال ۱۲۱۴ه.ق در دزفول به دنیاآمد واز سال ۱۲۶۶ه.ق تا سال ۱۲۸۱ه.ق به مدت پانزده سال ریاست بلامنازع علمی جهان تشیع را عهده دار بود و تمامی شیعیان جهان از او تقلید می کردند. هر سال بیشتر از صدهزار تومان وجوهات (تقریبا در ۱۷۰ سال پیش) از نزدیک به چهل میلیون شیعه در روی زمین نزد شیخ می آوردند اما با این حال، او مانند یک فقیر زندگی می کرد و در زمان وفات هم حتی یک دنیار باقی نگذاشت.

والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود / آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او / آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

شیخ مرتضی انصاری دزفولی، در سال ۱۲۸۱ه.ق در نجف اشرف دارفانی را وداع گفت و در حرم حضرت علی(ع) به خاک سپرده شد. از شیخ دو دختر باقی مانده که خاندان سبط شیخ انصاری دزفول از نوادگان آن بزرگوار می باشند.