چند وقتی بود که برای تغییر شبکه پشتیبانی وب سایت رسمی خاندان مجدی به روزرسانی سایت با مشکل رو به رو شده بود و در اکثریک هفته اخیر سایت غیرفعال بود.به همین خاطر به عنوان مدیریت سایت از تمامی خوانندگان بابت این مشکل عذرخواهی میکنم.در این چند روز بدون هیچگونه اغراق ده ها تماس و پیامک به دستم رسید که علت قطع بودن سایت و جویا میشدن.در این میان از افرادی پیام به دستم رسید که اصلا ازشون انتظار تماس و جویا شدن علت قطعی سایت و نداشتم.از این همه ارزش نهادن شما عزیزان به “وب سایت خاندان مجدی” سپاسگذارم.

امیدوارم لیاقت این را داشته باشم تا همچون گذشته در خدمت شما عزیزان باشم.

با تشکر