مجالی پیش آمد واولین ها وترین های خاندان بزرگ مجدی را جمع آوری کردم برای جمع آوری آنها از افراد متعددی کمک گرفته ام که گاه گفته های آنها باهم در یک سوال تناقض داشت ومن با جمع بندی تمامی اطلاعات به دست آمده این مقاله را تنظیم نموده ام از تمامی فامیل عزیز وبزرگوارم خواهشمندم حتما مرا در این کار یاری نمابند واین نوشتار را کامل نمایند این تحقیق در سه بخش به رویت شما عزیزان خواهد رسید بخش اول را خودم تکمیل نموده ام ولی بخش دوم وسوم را به عهده شما عزیزان گذاشته ام به این صورت که هم جواب سوالات بخش دوم وسوم را بیان نمایید وهم سوالات جدیدی مطرح نمایید تا آرشیو سه گانه ما از این لحاظ کامل گردد همچنین اگر ایراداتی در بخش اول مشاهده نمودید تذکرات لازم را بیان نمایید به امید همکاری یکا یک شما برای آرشیوی قوی از اولین ها وترین های خاندان بزرگ مجدی

بخش اول
۱-اولین فردی که حاجی شد :حاج رشید بزرگ
۲-اولین مرد باسواد خاندان :حاج عبد المحمد مجدی
۳-اولین زن با سواد خاندان:طاهره فرزند مهدی
۴-اولین کسی که در نجف دفن شد :خواجه میر زا بزرگ
۵-اولین کسی که در مقبره خانوادگی شهید آباد دفن شد:عبد الحمید فرزند حاجی محمد
۶- اولین راننده مرد:حاج عبدالرحمان مجدی زاده فرزند میرزا
۷-اولین راننده زن:خانم مهین مجدی فرزند حاج عبدالمحمد
۸-اولین معلم مرد:هوشنگ فرزند محمد علی همتی
۹-اولین معلم زن:مهین فرزند حاج عبدالمحمد
۱۰-اولین شخصی که جهت ادامه تحصیل به خارج رفت:مصطفی فرزند خواجه ابوالقاسم
۱۱-اولین شخصی که خود رو داشته است:حاج هادی فرزند مهدی
۱۲-اولین شخصی که موتور سیکلت داشته است:خواجه مبارک فرزند رضا
۱۳-اولین شخصی که همسری غریبه اختیار نمود:خواجه میر زا
۱۴-اولین زنی که طلاق گرفت:ملوک فرزند شیخ فتح الله
۱۵-اولین کسی که از محله قلعه کوچ نمود:حاج هادی فرزند مهدی
۱۶-اولین تاجر خاندان مجدی:حاج عبد المحمد مجدی
۱۷-اولین کارخانه دار خاندان مجدی:حاج عبد المحمد مجدی
۱۸-اولین کسی که وارد انجمن شهر دزفول گردید:حاج غلامرضا فرزند مهدی ودکتر احمد مجدی فرزند حاج عبد المحمد
۱۹-اولین رئیس انجمن شهر شهرستان دزفول از خاندان مجدی:حاج غلامرضا فرزند مهدی
۲۰-اولین کسی که مراسم فاتحه خوانی را در دزفول به صورت نشست وبرخاست اجرا نمود :حاج غلامرضا فرزند مهدی
۲۱-اولین تعمیر کار خاندان مجدی :احمد فرزند محمد
۲۲-اولین باز نشسته دولت در خاندان مجدی:خواجه مبارک فرزند رضا
۲۳-اولین کارمند مرد خاندان مجدی :حاج عبدالرحمن مجدی زاده فرزند میر زا
۲۴-اولین پزشک متخصص مرد :دکتر منوچهر مجدی فرزند خواجه مبارک
۲۵-اولین پزشک متخصص زن :دکتر نسترن مجدی نسب فرزند عبد العظیم
۲۶-اولین مهندس مرد خاندان مجدی:مهندس مصطفی مجدی فرزند ابوالقاسم
۲۷-اولین شخصی که از خانمها وارد دانشگاه شد:خانم هما مجدی نسب فرزند غلامرضا
۲۸-اولین پیمانکار خاندان مجدی:حاج هادی فرزند مهدی
۲۹-اولین قصاب خاندان مجدی:خواجه مهدی فرزند میرزا
۳۰-اولین کسی که از خاندان مجدی به قتل رسید :نظام فرزند محمد علی
بخش دوم

۳۳-اولین کشتی گیر خاندان مجدی
۳۴-ااولین شخص عینکی خاندان مجدی
۳۵-اولین خانم خاندان مجدی که حاجیه شد
۳۶-اولین مهندس زن خاندان مجدی
۳۷-اولین مرد خاندان مجدی که وارد دانشگاه شد
۳۸-اولین شخص خاندان مجدی که از محله قلعه کوچ نمود
۳۹-اولین فرد سیگاری خاندان مجدی
۴۰-اولین شخص خاندان مجدی که در رودبند دفن گردید
۴۱-اولین شخص خاندان مجدی که در محمدابن جعفر دفن گردید
۴۲-اولین روضه خوانی در خاندان مجدی
۴۳-اولین ازدواج درون فامیلی خاندان مجدی
۴۴-اولین آزاده خاندان مجدی
۴۵-اولین شهید خاندان مجدی
۴۶-اولین مسافر هواپیما در خاندان مجدی
۴۷-اولین زائر مشهد مقدس در خاندان مجدی
۴۸-اولین خیاط خاندان مجدی
۴۹-اولین دو قلوهای خاندان مجدی
۵۰-اولین شخص خاندان مجدی که کلاه پهلوی بر سر گذاشت
۵۱-اولین بقال خاندان مجدی
۵۲-اولین کسی که راه اندازی سایت خاندان مجدی را پیشنهاد کرد
۵۳-اولین فردی که پیشنهاد گر دهمایی خاندان مجدی را مطرح نمود

بخش سوم

۱-چاق ترین مرد خاندان مجدی
۲-چاق ترین زن خاندان مجدی
۳-لاغرترین مرد خاندان مجدی
۴-لاغر ترین زن خاندان مجدی
۵-قدیمی ترین خانه خاندان مجدی
۶-بلند قد ترین مرد خاندان مجدی
۷-بلند قد ترین زن خاندان مجدی
۸-کوتاه ترین مرد خاندان مجدی
۹-کوتاه ترین زن خاندان مجدی
۱۰-شادترین شخص خاندان مجدی
۱۱-با هوش ترین فرد خاندان مجدی
۱۲-خنده روترین فرد خاندان مجدی
۱۳-با مزه ترین شخص خاندان مجدی
۱۴-مشهور ترین فرد خاندان مجدی
۱۵-ثروتمند ترین فرد خاندان مجدی
۱۶- کار آمد ترین شخص خاندان مجدی
۱۷-دوست داشتنی ترین فرد خاندان مجدی
۱۸-جذاب ترین شخص خاندان مجدی
۱۹-سخاوتمند ترین شخص خاندان مجدی
۲۰-خونسرد ترین فرد خاندان مجدی
۲۱-خونگرم ترین فرد خاندان مجدی
۲۲-پر جمعیت ترین خانواده خاندان مجدی
۲۳-کهنسالترین فرد خاندان مجدی
۲۴-کوچکترین فرد خاندان مجدی
۲۵-متواضع ترین شخص خاندان مجدی