بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت مخاطبین محترم سایت سلام عرض می کنم.با توجه به لطف هیئت مدیره محترم جهت انتخاب بنده به عنوان مدیر سایت خاندان مجدی لازم دانستم چند جمله ای در این رابطه بنویسم.قبل از همه چیز باید از زحمتهای دوست و برادر عزیزم حامد مجدی تشکر کنم که سایت را تا به این مرحله مدیریت کرده است.

همانگونه که در هر جامعه چارچوب ها و هنجارها مشخص است، در جامعه مجازی نیز می بایست از این رویه تبعیت و پیروی کرد، سایت خاندان مجدی هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.

در همین راستا از تمام نویسندگان و صاحب نظران دعوت به عمل می آید تا در اولین جلسه نویسندگان سایت حضور به هم رسانند،و ما را در تعیین خط مشی سایت یاری کنند.زمان و مکان این جلسه به زودی اعلام خواهد شد.