به همت چند نفر ازافراد خاندان مجدی دردوسال اخیر تکیه خاندان مجدی واقع در محله قلعه رفته رفته به جایگاه اولیه خود برمی گردد وشخصا در چند روزی از شبهای دهه محرم که در آنجا حضور داشتم افراد خاندان ووابستگان آنها هر کدام به شکلی حضور خود را به نمایش گذاشته بودند والحق والانصاف جوانان خاتدان سنگ تمام گذاشته بودند واز چند روز قبل از محرم محله را آذین بسته وتمامی کارهای مربوط به پذیرایی از مردم را انجام داده بودند ونظم وانضباط در تمامی این ایام کاملا مشهود بود تمامی این کارها که شامل تهیه وتدارک لوازمات تکیه وپذیرایی از مردم و تکیه گردانی ها و….توسط مدیری باید صورت گیرد که هم تجربه کافی در این امر داشته باشد وهم تمامی افراد تکیه ها را بشناسد وهم به رموز این کار آشنایی کامل داشته باشد ایشان آقای رضا مجدی فرزند مرحوم عباس(میرزاعلی) میباشد که به عینه شاهد زحمات شبانه روزی ایشان در این مدت بوده ام ایشان به اتفاق غلامرضا مجدی فرزند حاج اسماعیل ومحمد رضا مجدی نسب فرزند حاج محمد علی مدیریت تمامی کارهای انجام گرفته در تکیه خاندان را به عهده داشته اند بنده از طرف خاندان مجدی ووابستگان منتسب به آنها از ایشان وتمامی کسانی که در برگزاری این آیین شکوهمند وتاریخی فعالیت چشمگیری داشته اند از صمیم قلب تشکر وقدر دانی مینمایم وعمری با برکت برای یکا یک آنها خواستارم

Untitled-1