به مناسبت دهه فجر درب سینماهای سراسز کشور با بلیط رایگان به روی مردم باز شد ومردم فهیم وفرهنگ دوست ایران چنان استقبال باشکوهی  از این کار فوق العاده فرهنگی نمودند که نظیرش را در هیچ کجای دنیا تا کنون کسی ندیده است وتماشاچیان چنان غرق در تماشای فیلمها شده بودند که حتی فرصت نوشیدن جرعه ای اّب برایشان مقدور نبود وبا چنان نظم وانضباطی وارد سالن سینماها شدند که جهانیان را غرق در شگفتی کردند وبرگ زرین دیگری بعد از فرهنگ بسیار بالای رانندگی به نام خود در جهان ثبت نمودند اینجانب از این مردم فرهنگ دوست کمال تشکر رامینمایم وامید وارم تا سالی دیگر پرچم این فرهنگ والا را در اهتزاز نگه دارند!!!! توجه شما را به دیدن تصاویری از این مردم فهیم وسینما دوست از نوع رایگانش دعوت مینمایم

resized_337617_303

337618_775

resized_337620_159

\resized_337621_461

resized_337622_419

resized_337623_800

337606_417

106116_784

106124_339