دزفول یا به زبان محلی دسفیل شهری کهن و خوش آب و هوا که در شمال خوزستان واقع شده است. از آنجایی که انسان موجودی است که در هر شرایطی می تواند زیبایی بیافریند. بازار کهنه دزفول یکی از بازارهای سنتی این شهر است که با وجود شرایط سخت و کمبود هر گونه امکانات از دیر باز محل آفرینش زیبایی‌هایی در قالب آثار صنایع دستی و هنری بوده است.
کوچه‌های پیچ در پیچ بازار کهنه برای هر گردشگری صفایی دیگر دارد و هنوز می توان ناب ترین آثار دستی که سرمایه‌های غنی به حساب می آیند را در کوچه پس کوچه‌های آن آشکارا دید.

کشور ایران از لحاظ تنوع قومی – جماعتی یکی از بی نظیرترین پهنه های فرهنگی در جهان را تشکیل می دهد و به همین دلیل نیز به صورت نظری ایران را جزو یکی از ۱۰ کشور با بالاترین جذابیت گردشگری طبقه بندی می کنند. بازار کهنه دزفول می تواند به عنوان بازاری که کالاهای هویتی عرضه می کنند مورد استقبال گردشگری قرار گیرد. دکتر ناصر فکوهی معتقد است، عدم توجه به هویت های قومی سبب شده است که قومیت به عنوان منبعی برای گسترش صنعت و اقتصاد، کاملا به فراموشی سپرده شده و آنجا هم که اشکال کوچکی از بهره برداری مشاهده می شود در بخش صنایع دستی است که عمدتاً در حد پیشه وری باقی مانده اند.

تصویر: بازار قدیم دزفول، تابستان ۱۳۹۰

Bazar dezful - 15 Bahman 90.jpg