بانو طوبی فتوحی همسر مرحوم احمد مجدی نسب ( فرزند مرحوم ابوالقاسم ) روز گذشته به رحمت ایزدی پیوست.

مراسم تششیع آن مرحومه روز دوشنبه مورخ ۹۱/۱۲/۱۴ راس ساعت ۱۰ از درب منزل واقع در خیابان شهید بهشتی نبش دهقان به طرف بقعه رودبند برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که مجلس ترحیم آن مرحومه در همان روز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در مسجد شهید توتونچی منعقد خواهد شد.

خاندان مجدی این مصیبت وارده را به خانواده آن مرحومه تسلیت گفته و برای بازماندگان آرزوی  صبر دارد.