مردم خوب شهرمان یکی از گنجینه های طلایی خود را از دست دادند ودر غم از دست دادن او به سوگ نشستند همانطور که باخبر شدید دکتر صادق ملک آسا در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۸ بر اثر ایست قلبی در شهرستان چالوس دعوت حق را لبیک گفت ایشان مدت ۷۰ سال تمام با تمام شرایط خوب وبد به مردم دزفول خدمت نمودند ودر تمام مدت جنگ ایران وعراق لحظه ای شهر را ترک نکردند وبه مداوای مردم مشغول بودند تنها پزشک عمومی کشور ایران بود که بیمارانش با وقت قبلی ویزیت می شدند ازدحام بیماران این وضعیت خاص را برای او ایجاد کرده بوددر همایش تجلیل از ایشان افتخار حضور در این مراسم را داشتم واین پزشک بزرگوار با آن کهولت سن مصمم و استوار وارد سالن شدند وبا بیانات طنزشان شور وصفای خاصی به مدعوین دادند زندگی نسرین دخترم را مدیون ایشان هستم وشرح ماجرا را در نوشته ای تحت عنوان دکتر ملک آسا  در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۷ در سایت نوشته ام فقدان این پزشک عالیقدر را به نیابت از طرف خاندان معزز مجدی ووابستگان این خاندان شریف به مردم دزفول وبازماندگان این فقید سعید تسلیت عرض نموده بقای عمری با برکت برای آنها آرزومندم.