درابتدای تاسیس سایت خاندان مجدی چندین بار جهت در آغوش گرفتن طبیعت شمال دزفول وسایر اماکن طبیعی ایران زمین فراخوان عمومی کردم ولی خاندان محترم مجدی از این طرح استقبالی ننمودند وفقط یکبار با جمعی از افراد فامیل از طبیعت آبشار شوین دیدن نمودیم تصمیم گرفتم شما را از طریق مجازی به دیدنی ترین نقاط طبیعی ایران زمین با خود همراه نمایم

۲۰۰۸۰۵۰۷۰۱۵

آبشار آب سفید  ۷۰ کیلومتری الیگودرز

بستر رود  آب سفید در الیگودرز

بستر رود آب سفید در الیگودرز

کاروانسرای ده نمک در گرمسار

کاروانسرای ده نمک در گرمسار

عالی قاپوی قزوین

عالی قاپوی قزوین

بازار باز سازی شده قزوین

بازار باز سازی شده قزوین

تابلو فرشی زیبا در بازار قالی فروشان قزوین

تابلو فرشی زیبا در بازار قالی فروشان قزوین

ارتفاعات دیلمان مرداد ماه 88

ارتفاعات دیلمان ۵۰ کیلومتری لاهیجان مرداد ماه ۸۸

باغات بین لاهیجان ولنگرود

باغات بین لاهیجان ولنگرود

طبیعت ایران کیسه زباله  گردشگران ایرانی

طبیعت ایران کیسه زباله گردشگران ایرانی

نمایی از دژممدلی خان در روستای ابوالحسن در شمال دزفول

نمایی از دژممدلی خان در روستای بوالحسن در شمال دزفول

منظره ای زیبا از شمال دزفول

منظره ای زیبا از شمال دزفول

رود خانه خروشان سزار شاهرگ حیاتی رود دز در استان لرستان

رود خانه خروشان سزار شاهرگ حیاتی رود دز در استان لرستان

پل کابلی معلق رابط بین دواستان لرستان وخوزستان در سزار

پل کابلی معلق رابط بین دواستان لرستان وخوزستان در سزار

ارتفاعات سزار

ارتفاعات سزار

صعود به ارتفاعات سزار

صعود به ارتفاعات سزار

تک خانه ای در مسیر سزار به لیوس این مسیر 6 ساعت پیاده روی دارد

تک خانه ای در مسیر سزار به لیوس این مسیر ۶ ساعت پیاده روی دارد

هوای ابری مسیر سزار

هوای ابری مسیر سزار

طبیعت زیبای چال کندی 15 کیلومتری دزفول

طبیعت زیبای چال کندی ۱۵ کیلومتری دزفول

برفراز قله سالن کوه بهمن ماه 1389مدت زمان صعود 6ساعت

برفراز قله سالن کوه بهمن ماه ۱۳۸۹  به اتفاق دکتر حسن پور  مدت زمان صعود ۶ساعت

نمایی دل انگیز از ارتفاعات سالن کوه در منطقه شهیون

نمایی دل انگیز از ارتفاعات سالن کوه در منطقه شهیون سال۱۳۸۹

طبیعت بی نظیرپیر چل 15 کیلو متری آبشار شوین سال1390به اتفاق جمعی از خاندان مجدی

طبیعت بی نظیرپیر چل ۱۵ کیلو متری آبشار شوین سال۱۳۹۰به اتفاق جمعی از خاندان مجدی

نمایی از قلعه شاداب 3کیلومتری دریاچه سد دز

مسیر آبشار شوین

دریاچه تار 25 کیلومتری شهرستان دماوند

دریاچه تار ۲۵ کیلومتری شهرستان دماوند

آبشار مارگون 25 کیلو متری یاسوج

آبشار مارگون ۲۵ کیلو متری یاسوج

آبشاری زیبا در15 کیلومتری سخت سر

آبشاری زیبا در۱۵ کیلومتری سخت سر

آیشار در45 کیلو متری خرم آباد

آیشار نوژیان در۴۵ کیلو متری خرم آباد

قلعه شاداب

قلعه شاداب

نمایی از دریاجه سد دز

نمایی از دریاجه سد دز

طبیعت بکر شهیون

طبیعت بکر شهیون

مسیر زیبای گاومیر به شهیدان زید در جاده سر دشت

مسیر زیبای قلعه شاداب تا سد دز  از بالای قلعه

ارتفاعات قلعه شاداب

ارتفاعات قلعه شاداب

دریاچه سد دز از ارتفاعات قلعه شاداب

دریاچه سد دز از ارتفاعات قلعه شاداب

شکستن دیواره عظیم کوه بر اثر انبساط وانقباض حاصل از آب

شکستن دیواره عظیم کوه بر اثر انبساط وانقباض حاصل از آب

غاری شگفت انگیز در مسیر قلعه شاداب به سد دز

غاری شگفت انگیز در مسیر قلعه شاداب به سد دز

گلی در مسیر سزار به لیوس که اگر به آن دست بزنید به شکل زیر تغییر قیافه می دهد!!

گلی در مسیر سزار به لیوس که اگر به آن دست بزنید به شکل زیر تغییر قیافه می دهد!!

به محض احساس خطر به این شکل تبدیل میشود!!گل نبود یک نوع کرم بود

گل نبود یک نوع کرم بود

جمعی از افراد خاندان مجدی در ارتفاعات قلعه شاداب

جمعی از افراد خاندان مجدی در ارتفاعات قلعه شاداب

آبشاری در مسیر آبشار شوین

آبشاری در مسیر آبشار شوین

آبشار بی نظیر شوین در خاور میانه

آبشار بی نظیر شوین در خاور میانه

روستای زیبایی در اورامانات کردستان

روستایی زیبا در اورامانات کردستان

آبشار شیوند واقع در روستای شیوند برای رسیدن به این آبشار با استفاده از لنج های ماشین بر بایستی 90 دقیفه وقت بگذارید

آبشار شیوند واقع در روستای شیوند /برای رسیدن به این آبشار با استفاده از لنج های مخصوص بایستی ۹۰ دقیفه تا رسیدن به روستاوقت بگذارید ودو ساعت نیز پیاده روی نمایید

دریاچه سد زاینده رود

دریاچه سد زاینده رود

قلعه رود خان در شمال ایران یا قلعه هزار پله برای رسیدن به قلعه اگر بدون وقفه پله ها راطی نمایید دو ساعت زمان نیاز دارید

قلعه رود خان در شمال ایران یا قلعه هزار پله برای رسیدن به قلعه اگر بدون وقفه پله ها راطی نمایید دو ساعت زمان نیاز دارید

نمای جنگلهای شمال ایران از بالای قلعه رود خان

نمای جنگلهای شمال از بالای قلعه رود خان

باغچه خانه یکی از دوستان در رامسر سیکاس دست پرورده خودش بود

باغچه خانه یکی از دوستان در رامسر یکی از درختان مرکبات ایشان در طول سال  همزمان شکوفه وزو ل ومیوه دارد

تنگه واشی در 15 کیلومتری فیروز کوه

تنگه واشی در ۱۵ کیلومتری فیروز کوه

آبشار سا واشی در انتهای تنگه ساواشی 15 کیلومتری فیروز کوه برای رفتن به این مکان منحصر به فرد بایستی یک ساعت از میان آبهای تنگه عبور نمایید

آبشار سا واشی در انتهای تنگه واشی ۱۵ کیلومتری فیروز کوه برای رفتن به این مکان بایستی یک ساعت از میان آبهای تنگه عبور نمایید

طبیعت پاک گچسر

طبیعت پاک گچسر

دهانه ورودی غار یخ مراد 10 کیلومتری گچسر دمای داخل غار در اواسط آن 15 درجه زیر صفر بود

دهانه ورودی غار یخ مراد ۱۰ کیلومتری گچسر دمای داخل غار در اواسط آن ۱۵ درجه زیر صفر بود

گل هایی زیبا در اطراف غار یخ مراد

گل هایی زیبا در اطراف غار یخ مراد

سنگی شبیه نقشه ایران در مسیر شهیدان زید

سنگی شبیه نقشه ایران در مسیر شهیدان زید

سنگی در مسیر شاه شهیدان که شبیه نقشه ایران است

کوچ عشایر در مسیر جاده شیمبار شهر کرد

کوچ عشایر در مسیر جاده شیمبار شهر کرد

خانه طبا طبایی در شهر کاشان

خانه طبا طبایی ها در شهر کاشان

دریاچه گهر در 45 کیلومتری درود برای رسیدن به این دریاچه بایستی 20 کیلومتر پیاده روی نمایید

دریاچه گهر در ۴۵ کیلومتری درود برای رسیدن به این دریاچه بایستی ۲۰ کیلومتر پیاده روی نمایید

تونل برفی برای رسیدن به این تونل بایستی از شهرستان ازنا به روستای کمندان بروید واز آنجا با صرف سه ساعت پیاده روی به تونل می رسید

تونل برفی برای رسیدن به این تونل بایستی از شهرستان ازنا به  طرف روستای کمندان بروید واز آنجا با صرف سه ساعت پیاده روی به تونل می رسید

بعد از بالا آمدن از شیب سخت کوه در مسیر دریاچه گهر بزم این گروه موسیقی خستگی را از تن ما بیرون کرد

بعد از بالا آمدن از شیب سخت کوه در مسیر دریاچه گهر بزم این گروه موسیقی خستگی را از تن ما بیرون کرد

منظره روستای اورامانات در شب

منظره روستای اورامانات در شب

پیر مردی 82 ساله در نزدیکی قله ی کوه الوند در همدان با او مصاحبه ای تصویری انجام دادم که دیدنی است

پیر مردی ۸۲ ساله در نزدیکی قله ی کوه الوند در همدان با او مصاحبه ای تصویری انجام دادم که دیدنی است

بر فراز قله الوند در همدان به اتفاق دکتر حسن پور ریسس هیئت کوهنوردی شهرستان دزفول وجمعی از دوستان کوهنورد

بر فراز قله الوند در همدان به اتفاق دکتر حسن پور ریسس هیئت کوهنوردی شهرستان دزفول وجمعی از دوستان کوهنورد

غروب رودخانه دز

غروب رودخانه دز

تابلوی تاریخچه مسجد جامع شهرستان بروجرد!!

تابلوی تاریخچه مسجد جامع شهرستان بروجرد!!

کوچه ای در شهرستان بروجرد بدون شرح

کوچه ای در شهرستان بروجرد
بدون شرح

خانه ای قدیمی در بروجرد

خانه ای قدیمی در بروجرد

طبیعت زیبای بروجرد

طبیعت زیبای بروجرد

نمایی از طبیعت دوست داشتنی شهیون

نمایی از طبیعت دوست داشتنی شهیون

آبشارهای منطقه مورد معطر در اطراف بوالحسن

آبشارهای منطقه مورد معطر در اطراف بوالحسن

هوای ابری کوهستان

هوای ابری کوهستان

آبشار پا نسار در مسیر جنگل های حفاظت شده مورد معطر

آبشار پا نسار در مسیر جنگل های حفاظت شده مورد معطر

۲۰۱۲۱۰۱۵۲۷۵

مسیر کول خرسون در سر دشت در این مسیر بعد از 5 ساعت پیاده روی به قلعه شاداب خواهید رسید

مسیر کول خرسون در سر دشت
در این مسیر بعد از ۵ ساعت پیاده روی به قلعه شاداب خواهید رسید

غروب زیبای دریا در بندر لنگه

غروب زیبای دریا در بندر لنگه

آسیابی قدیمی در عمق 30متری زمین در روستای محمدی نائین

آسیابی قدیمی در عمق ۳۰متری زمین در روستای محمدی نائین

بندر لنگه

بندر لنگه

گورستان متجاوزین انگلیسی در بندر بوشهر

گورستان متجاوزین انگلیسی در بندر بوشهر

سر در ورودی موزه رئیس علی دلواری در شهر دلوار 25 کیلومتری بوشهر

سر در ورودی موزه رئیس علی دلواری در شهر دلوار ۲۵ کیلومتری بوشهر

کاروانسرای تاریخی در شهرستان برازجان

کاروانسرایی تاریخی در شهرستان برازجان

تخت جمشید شیراز

تخت جمشید شیراز

باغ عفیف آباد شیراز

باغ عفیف آباد شیراز

باغ عفیف آباد شیراز

باغ عفیف آباد شیراز

خانه ای قدیمی در شیراز با کاربری رستوران

خانه ای قدیمی در شیراز /میراث فرهنگی با خرید این خانه آنرا به رستورانی تغییر کاربری داده است

کوههای بی نظیر مسیر گچساران به بندر دیلم

کوههای بی نظیر مسیر گچساران به بندر دیلم

DSC_0375

DSC_0378

آرامش خانه نامی که خودم بر این مکان بهشتی نهادم جایی اطراف بوالحسن

آرامش خانه
نامی که خودم بر این مکان بهشتی نهادم