خاندان مجدی از دیرباز نقش کلیدی در اداره و توسعه شهرستان دزفول داشته اند.

اکنون فرزندی شایسته از این خاندان به عنوان ((بخشدار بخش مرکزی)) شهرستان دزفول انتخاب شده است.این فرزند برومند و شایسته خاندان مجدی کسی نیست جز آقای امید(نصرالله) فخر مجدیان فرزند آقای عبدالعظیم فخرمجدیان.

بنده به نمایندگی از خاندان مجدی ضمن تبریک به ایشان و خانواده محترمشان از خداوند متعال توفیق روز افزون را درخواست می کنم.

انشالله که نصرت الهی همیشه همراه شما باد ای ماییه فخر و مباهات مجدیان.