هدفم از نوشتن این مقاله بررسی وضع برنج های وارداتی از نظر بهداشتی است برنج هایی که از کشور های پاکستان وهندوستان وارد کشور میشوند ودر سطح وسیعی از کشور حتی در شمال ایران که مرکز کشت برنج است مصرف میشوند ولی آیا تا به حال از خود پرسیده اید که این نوع برنج ها چگونه درست میشوند وچرا تمامی آنها یکنواخت وپس از پختن حالت بسیار خوشایندی دارند ؟دکتر محمد عبداللهی رییس انجمن مسمو میت های ایران می گویند حدود ۷۰ نوع برنج وارداتی به کشور داریم که ۱۳ نوع پر مصرف آنها آلوده به فلزات سنگین سرب جیوه وآرسنیک میباشند ومیزان آلودگی آنها ۳۵ برابر حد مجاز است برای اطلاع شما باید بگویم سم ارسنیک مرگبارترین سلاح طبیعت در دنیای شیمی است وقویترین سمی است که بری کشتن موش ها از آن استفاده میشودو این سم متاسفانه به میزان ۳۵ برابر حد مجاز در این نوع برنجها یافت میشود اگر میزان آلودگی بیشتر از حد مجاز باشد بدن قدرت پاک سازی را از دست داده وبه علایم حاد مسمومیت دچار می گردد اولین علایم مسمومیت علایم گوارشی است وکلیه ها وکبد ارگان های بعدی میباشند که دچار مسمومیت می شوند ودر این میان زنان باردار سالمندان وکودکان حساس تر میباشند مدیر سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران غیر استاندارد وغیر قابل مصرف بودن ۱۳ نوع برنج را ا علام نمودند ولی چندی بعد از موضع خود عقب نشینی کرده وحرف خود را پس گرفتند !!!واین عقب نشینی را با گفته های رییس مرکز تحقیقات کشاورزی ایالت پنجاب هند مقایسه نمایید که میگوید:مناطق بسیاری از این استان که زیر کشت برنج میباشند آلوده به سم ارسنیک میباشنداکثر برنج های وارداتی از ایالات پنجاب وبنگال غربی میباشند واز سال۱۹۸۰ یعنی ۳۲ سال پیش منابع آب این ایالات آلوده به آرسنیک میباشد وبا این آب مزارع برنج را آبیاری مینمایند سوزش چشم بیماریهای ریوی تورم پا وسرطان پوست در میان اهالی این استان ها به وفور به چشم می خوردکه ناشی از استفاده از این آب آلوده است جا دارد مبادی ورودی کشور عزیزمان بالاخص گمرکات کشور با مدرنترین تجهیزات آزمایشگاهی تجهیز گردند تا این نوع مواد غذایی که قوت روزانه مردم میباشند به صورت صد درصد سالم وبهداشتی به دست مردم برسند وبا اطمینان کامل از آنها استفاده نمایند انشاالله