با نهایت تاسف و تالم و قلبی آکنده از غم و‌اندوه با خبر شدیم خانم طاهره خوشپوری زوجه آقای محمدعلی مجدی نسب (ف حاج غلامرضا مجدی نسب)  دار فانی را وداع گفتند لذا مصیبت وارده به همسر ، فرزندان  و‌خانواده  مرحومه تازه از دست رفته تسلیت عرض می نماییم.