با قلبی آکنده از درد و اندوه

بانو فاطمه سلطان مجدی عرب  

                                    فرزند مرحوم خواجه محمد و زوجه خواجه حسین صراف پور 

و خواهر مرحومین  حاج کاظم و خواجه عباس مجدی عرب

را به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان میرسانیم

مراسم تشییع ان عزیر سفر کرده در روز سه شنبه مورخ ۹۱/۸/۹ راس ساعت ۳ بعدازظهر از درب منزل واقع در خیابان ایران بین خیابان فردوسی و کاشانی به طرف گلزار شهید آباد قطعه خاندان مجدی بر گزار می گردد

بهمین مناسبت مجلس ترحیم آن مادر دلسوز روز سه شنبه ۹۱/۹/۸ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ شب بصورت نشست و برخاست در مسجد مفید (مسجد مجدی) واقع در بازار قدیم بر گرار می گردد

ضمنا مراسم ترحیم زنانه همزمان در حسینیه لاستیک بران واقع در محله قلعه منعقد می گردد

خداوند روح ایشان را غریق رحمت خود فرماید