در محله صحرابدر مشرقی دزفول پشت میدان امام بقعه شاه رکن الدین واقع گردیده است. دارای گنبد زیبای نیلگون به شکل مخروطی است و در بالای درب جنوبی آن پلکان، خواجه نشین و طاق نمایی وجود دارد که بر بالای آن دو گلدسته بنا گردیده است. لازم به ذکر است که ساختمان گلدسته‌ها مربوط به دوره قاجاریه و بنای بقعه و گنبد مربوط به دوره تیموریان در زمان سلطنت شاهرخ میرزا فرزند امیر تیمور بوده است. شاه رکن الدین با احتساب نسب و اعقاب به امام موسی کاظم می‌رسد. که ظاهراً ایشان از اولاد حضرت حمزه بن موسی‌ (ع) می‌باشد .