به اطلاع فامیل عزیز میرسانم آقای غفور مجدی نسب فرزند عبدالرحمان از مدتها پیش مبتلا به بیماری قلب وعروق میباشند بعد از عید نوروز بیماری ایشان شدت گرفته وبا مراجعه به پزشکان دزفول واهواز نتیجه ای نگرفته اند چند روز پیش بر اثرعارضه فشار خون در بیمارستان بستری بوده اند ایشان به اتفاق برادرش آقا عبده در تاریخ ۴/۴/۹۱ جهت مداوا به تهران میروند تلفن تماس با ایشان۰۹۱۶۷۷۹۰۵۱۹ /۰۶۴۲۴۲۳۵۵۱۹