تا الان نمی دانستم کودکان سرطانی چه حال و روزی دارند ؟ چه مخارجی دارند ؟

وقتی شنیدم یک آزمایش معمولی این کودکان بالای ۵۰۰ هزارتومان می شود و یا داروهای یک بیمار سرطانی شاید تا دو میلیون تومان برسد …

وقتی شیندم یک خانواده با داشتن سه بچه سرطانی چه روزی را به شب می رساند بسیار متاثر شدم .

خاندان محترم مجدی تاکنون بارها و بارها خود را در کارهای خیر نشان داده اند و ثابت کرده اند در راه خیر همیشه ثابت قدم بوده و هستند .

حدود چند ماهی می شود که انجمن حمایت از کودکان سرطانی شهرستان دزفول  در محل بیمارستان گنجویان تاسیس گردیده است .

این انجمن با کمک نیکوکاران شهرستان و با در نظر گرفتن محلی برای این بیماران و انجام کلیه خدمات آنها بصورت رایگان یک گام بلند و خداپسندانه برداشته است و چه نیکو و پسندیده است که ما نیز بتوانیم در این راه آنها را همراهی کنیم .

شماره حساب : ۱۳۹۹۸۰۰۰۹۲۶۰۱ و شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۱۰۵۵۵۴۲۴۰۷ نزد بانک سپه به نام

انجمن حمایت از بیماران سرطانی شهرستان دزفول

دسته گل هایی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند نیازمند حمایت من و شما هستند… به شکرانه اینکه سالم هستیم و به رسم معرفت باید کاری کرد… به حکم انسان بودن و نه ترحم …