مطالعات دانشمندان نشان می دهد، افرادی که بینی های بزرگ و گوشتی دارند سه درصد کمتر از سایرین دچار بیماری و آلرژی می شوند.

هرچه بینی بزرگ تر باشد ذرات و آلودگی ها کمتر به آن ورود پیدا می کنند و اکسیژن و گازهای مفید موجود در هوا راحت تر وارد سیستم تنفسی می شوند.

گفتنی است، بینی های بزرگ حتی باعث کاهش سردرد و تنش های عصبی شده و از میگرن و بسیاری از دردهای ناحیه سر جلوگیری می کنند.

نتایج مطالعات همچنین نشان می دهد بینی های بزرگ و گوشتی گردش خون را در صورت زیاد می کنند و لوله های تنفسی موجود در آن نقش بسزایی در جلوگیری از ذرات و گرد و غبار آلوده به بدن ایفا می کنند.