با عرض پوزش از خوانندگان سایت به علت پاره ای از مشکلات فنی سایت خاندان مجدی در ۶ روز گذشته به روزرسانی نشده بود که با کمک تیم فنی مشکلات برطرف شده و سایت همچون گذشته با اخبار جدید در دسترس شما عزیزان خواهد بود.