تا جایی که اطلاعات موجود است جد بزرگ خانواده شیخ نجدی شیخ میرزا نام داشته است . شیخ میرزا دو همسر داشته  که از همسر اول دو فرزند پسر به نام های شیخ نعمت و شیخ کرم  و از همسر دوم نیز یک پسر به نام محمد حسن و یک دخترداشته است . شیخ نعمت دارای تنها یک فرزند پسر به نام شیخ علی بوده است.شیخ علی با دختر عموی خود برگ گل  که دختر مرحوم شیخ کرم بوده است ازدواج کرده است .
فرزاندان شیخ علی به ترتیب عبارتند از
نعمت الله ،زهرا، بهار ، عبدالحسین ، فاطمه ، عبدالمحمد و حسن علی می باشند

شغل اصلی شیخ علی و اجدادش ، داشتن کاروان زیارتی و بردن زائران به مکه و عتبات عالیات بوده است .
و اما بعد …
حاج حسین شیخ نجدی بزرگ خاندان شیخ نجدی  است . ایشان بنیانگزار مسجد محمدی اندیمشک است که ۵۰ سال قدمت دارد و هم اکنون از مساجد اصلی شهرستان اندیمشک است .حاج عبدالحسین در زمان رژیم گذشته جزو مبارزین انقلابی بوده که فتوای علما را از قم برای مردم منطقه توزیع میکرده است . در چهارشنبه سیاه مغازه وی را غارت کردند وبه اتش کشیدند  همچنین به خانه وی نیز تیراندازی کردند .

حاج حسین شیخ نجدی اولین  کسی بوده که بسیج اصناف را در اندیمشک  بنا نمود است

همچنین حاج حسین مدیریت جمع آوری  کمکهای مردمی را دز زمان جنگ بعهده داشته .

او پدر شهید علیرضا شیخ نجدی است.