یک مراسم عروسی درون فامیلی دیگر در سال ۱۳۹۱

عروس خانم : راضیه مجدی ( فرزند منصور فرزند مرحوم حاج رشید مجدی ) آقا داماد : مصطفی نژاد قصاب ( فرزند غلامرضا و مادر ایشان خانم مرضیه مجدی فرزند مرحوم حاج رشید مجدی).

از طرف خاندان بزرگ مجدی به عروس خانم و آقا داماد تبریک می گوییم و آرزوی خوشبختی برای این زوج جوان داریم .