تعلیم و تربیت عبادت است.

معلمی شغل انبیا است .

معلم پرورنده ی روان است و پدر و مادر پروش دهنده جان

حضرت علی (ع) میفرماید:«اگر کسی به فرزندان من کلمه ای بیاموزد اگر دهانش را پر از در وگوهر کنم هم، نمیتوانم حق او را ادا کنم»

امام سجاد (ع) در رساله حقوق میفرماید:«یکی از کسانی که حق بر گردن انسان دارد معلم است در حقیقت معلم پدر علمی آدمی است»

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد و چه زیباست که ما خدایمان را نیز با نام رب به معنای پرورش دهنده می خوانیم. وقتی به معنای رب فکر می کنیم به عظمت و قداست مربی بودن پی می بریم. چون خدا با تمام عظمتش خود را رب الارباب می داند.

از همین جا هفته معلم را به همه معلمین دلسوز خصوصا معلمین خاندان مجدی تبریک عرض می نماییم .