جناب اقای دکتر علیرضا مجدی نسب فرزند مرحوم حاج نورعلی که هفت سال بر مسند ریاست سازمان نظام پزشکی دزفول تکیه زده بود امسال علیرغم اصرار بسیار همکاران و دوستانش مبنی بر ادامه ی کار ،در کاندیداتوری ریاست این سازمان شرکت نکرد و جای خود را به دیگری سپرد .
بخاطر خدمات شایان توجهی که طی این مدت از سوی ایشان صورت گرفت قرار است فردا ( جمعه ۱۱ / ۱۱ / ۹۲ ) در نماز جمعه شهرستان دزفول از ایشان قدردانی شود .
شایان ذکر است که برخی از طرح های ایشان حتی در سطح کشور نیز مطرح گردید و در بسیاری از شهرها ، کپی برداری شد .
برای ایشان که ریاست هیات مدیره شرکت تعاونی خاندان مجدی را نیز عهده دار هستند در هر پست و مکانی آرزوی موفقیت و بهروزی را داریم .