درفایل ضمیمه شده مجموعه زیادی از نکات و ترفند های کامپیوتر رو جمع اوری کردم  که

امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره .

 

computer