یاد محرم ها بخیر . محرم های چند سال پیش که خیلی از بزرگان بودند و وجودشان موجب ابهت تکیه ما و دلگرمی جوانان شده بود سالهایی که بسیار سریع گذشت و خیلی ها حسرت آن روز ها را میخورند .

اما در این جا جا دارد یادی نمایم از تمامی بزرگان و در گذشتگان فامیل که سالهای پیش در میانمان بودم و یادی کنم از پدر مهربانم زنده یادحاج محمد مجدی فرزند حاج رشید که چندین سال خیمه مولایش امام حسین (ع) تلاش کرد و در محرم سال گذشته فقدانش بسیار مرا محزون کرده بود و مرا پیاپی بیاد سالهای پیش که در میانمان بود انداخت.

زمانی که مرحوم پدرم به همراه آقای حسن رصاصیان و پسری عمویش  آقای مصطفی مجدی فرزند عمو حسن تکیه مجدی ها را بر پا می نمود یکی از بهترین یادگاری های محرم و بیادماندنی ترین چیزها شالهایی بود که پدرم درست می کرد.  پدرم چند روز قبل از شروع دهه اول ماه محرم کلیشه ای تهیه می نمود و برروی شالهایی که مادرم می دوخت  نقش میزد. آن روزهایی که پدرم  به همراه خانواده با رنگ های مختلف مشغول نقش زدن برروی شالها شده بود باعث گردید تا امروزه یکی از بهترین خاطرات دوران زندگی را برایم رقم بزند . البته آن زمان هم شال ها اجر و قربی داشتن و فقط طبق سنتی که حاج حسین شیخ نجدی آن را بنا کرده بود به مداحان و بزرگان هر هیئت هدیه می دادند و همین طرح و نقش باعث می شد تا این شالها را نزد خود نگه دارند و بودند کسانی که علاقه زیادی به این شالها داشتندو از پدرم میخواستند که یکی از این شالها را به عنوان یادگاری هیئت مجدی به آنها هدیه بدهد
Untitled-1 copy
امروز خواستم با قردادن نقش های این شال ها یاد و خاطره محرم های پر شور سالهای گذشته و تمامی کسانی را که دست روزگار ما را از آنها جدا کرده را برایتان زنده نمایم
این طرح ها مطعلق به (۲۵-۱۴) سال پیش می باشند
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12