دفتر عکاسی فلوتو + وارنر در نیویورک این مجموعه عکس های زیبا را خلق کرده است.
این هنرمندان خلاق برای ارائه ی مجموعه عکس های خود که colourant نام دارد چشم انداز هایی از شمال نوادا را انتخاب کرده و مجسمه های رنگی شناور خود را با این پس زمینه های دیدنی ایجاد کرده اند. ماده ی رنگی زیادی به بالا پاشیده شده و یک شاتر با سرعت بالا (به طور معمول ۳۲۰۰ در ثانیه ) این عکس ها را گرفته است.
همه ی عکس ها بدون هیچ گونه ویرایش فتوشاپی ارائه شده است.

 گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید

گروه اینترنتی خورشید