درایام ماه صفر تئاترآیینی رقص خون اداره ارشاد درشهرستان دزفول برگزار می گردد.
طبق هماهنگی های به عمل آمده با جناب آقای علی بهینه اعضا محترم خاندان مجدی که تمایل به تماشای این را دارند می توانند از۲۵% تخفیف ویژه بهره مند شوند.
Untitled-1

لازم به ذکر است آقای علی بهینه فرزند خانم طیبه مجدی عرب در این نمایش ایفای نقش می کند