درود

با توجه به تغییراتی که ظرف ۲ هفته آینده در سایت ایجاد خواهد شد لذا از تمام کسانی که ایده هایی در راستای بهتر شدن سایت دارند تقاضا میشود که ایده های خود را به صورت دیدگاه بیان فرمایند.

با تشکر فراوان – مدیریت سایت