خداوند در زندگی هر شخص روز های قشنگی مقدر فرموده است و بی شک یکی از روزهای قشنگ خاندان مجدی چهارم فروردین ۹۲ بود . لبخند لبها و بی گمان شادی دلها در صورت همه هویدا بود و صحبت های در گوشی و خنده های ارام حکایت از تجدید خاطرات سال های گذشته بود .
گردهمایی به پایان رسید اما باید تشکر جانانه ای از عوامل اجرایی این گردهمایی داشته باشیم تا مصداق بارزی از ” لم یشکر المخلوق ، لم یشکر الخالق ” باشیم هر چند به قول جناب اقای دکتر علیرضا مجدی نسب همه میزبان بودند اما نام بردن از این عزیزان به معنای تشکر اخص از انان است .

عکاسان : عادل مجدی – حسین مجدی نسب ف حاج محمد باقر – حسین حلاجی نوه ی مرحوم حاج نورعلی

فیلمبرداران : سجاد مجدی ف خسرو – حسین مجدی نسب ف محمد علی

مسئول انتظامات : علی مجدی نسب ف حاج اسماعیل

گروه انتظامات : محمد رضا مجدی نسب ف حاج اسماعیل – محمد جواد حدادیان – ایمان مجدی عرب – علیرضا مجدی زاده – عبدالرضا مجدی نسب – کوثر مجدی نسب و احسان مجدی زاده

مسئول تدارکات : مهدی مجدی نسب ف حاج محمد باقر

گروه تدارکات : سعید مجدی نسب – حسین مجدی نسب ف محمد علی – رئوف و رسول مجدی فرزندان رضا – ناصر مجدی ف محمد رضا – محمد رضا مجدی نسب ف حاج اسماعیل – احسان مجدی زاده – سجاد مجدی – فرهود مجدی زاده – ناصر زیریی – حسن مجدی عرب و آقای شیخ نجدی

گروه تشریفات : محمد حسن مجدی نسب – شهین مجدی – فروزان مجدی نسب

موسیقی ( که اجرا نشد ) : حسین مجدیان به همراه گروه چکاد

دکور : مرجان صفاری نسب نوه ی مرحوم حاج نورعلی

دبیر گردهمایی : مهدی مجدی ف مرحوم حاج جاسم

مسئول مالی : محمد حسن مجدی نسب

مسئول کل گردهمایی : محمد حسن مجدی نسب

صوت و صدا و اطاق فرمان : حامد مجدی

کارگردانان : محمود رضا مجدی نسب – دکتر علیرضا مجدی نسب – محمد حسن مجدی نسب – حامد مجدی

با تشکر از : رضا مجدی ف میرزا علی – دکتر محمد مجدی نژاد – محمد رضا مجدی نسب ف محمد علی – محمد باقر مجدی نسب – مهرداد مجدی ف باقر -عبدالامیر مجدی زاده – ناصر مجدی – غفور مجدی نسب – حمید رضا مجدی نسب

و کلیه ی عزیزانی که به هر نحو در این امر دخیل بوده اند . لطفا” چنانچه افرادی را از قلم انداخته ام با تلفن شماره ۰۹۱۶۱۴۱۵۶۳۳ تماس حاصل فرمایید .