ساعت ۱۱ شب ۱۴مردادخانم مهندس زهرا شیخ نجدی وآقای مهندس  سیدعباس حسینی صاحب پسری به نام سید محمد طاها حسینی شدند .

همچنین در ساعت ۱۱ شب یکم شهریور خانم دکتر کوثر شیخ نجدی و آقای دکتر پیمان نجاتی نیز صاحب دختری به نام مهیاس نجاتی شدند .از همین جا از طرف تمام دوستان تولد این عزیزان را به خانواده محترمشان تبریک  عرض میکنیم .لازم به ذکر است که این دو کودک نورسیده نوه های حاج محمدرضا شیخ نجدی و نتیجه های حاج عبد الحسین شیخ نجدی میباشند .