اداره ای را تصور نمایید که به جای یک مدیر ده مدیر داشته باشد ویک ارباب رجوعی برای انجام کاری به این اداره مراجعه نماید وده دستور مختلف برای این ارباب رجوع صادر گردد بیچاره این ارباب رجوع

با این مفدمه به عرض میرسانم که برای همایش بزرگ خاندان مجدی تلاش زیادی گردید تا بتوانیم این برنامه را با شکوه هر چه بهتر برگزار نماییم تمامی برنامه ها با همفکری جمعی از افراد خاندان انتخاب گردید ومدیر برنامه ها آقای محمود مجدی نسب با صبر وحوصله بی مانندش این برنامه ها را با زمان بندی دقیقی برای اجرا آماده کردند یکی از این برنامه ها اجرای موسیقی سنتی ایرانی بود که قرار بود در مدت ۲۰دقیقه با سه تصنیف اجرا گردد ما برای اجرا این برنامه مجوز های لازم را از حراست دانشگاه گرفته بودیم نوع ساز ها ونوع تصنیف برای آنها مهم بود که در این مورد نیز رضایت آنها را جلب نمودیم وحتی دو روز پیش از برگزاری این برنامه را به صورت آزمایشی در منزل اینجانب اجرا نمودند تا اگر ایرادی در آن مشاهده گردید رفع نقص گردد که چنین هم شد ولی نیم ساعت پیش ازاجرااین برنامه از طرف ریاست محترم دانشگاه لغو گردید چندی پیش قرار بود کنسرتی در دزفول بز گزار گردد برای اجرای این کنسرت تمام مجوزهای قانونی را از تهران ودزفول اخذ کرده بودند وتمامی بلیط های آنرا نیز بفروش رسانده بودند ولی این کنسرت توسط یکی از علمای شهرمان لغو گردید!!من عالم نیستم ونمی توانم مرزی بین حلال وحرام تعیین نمایم ولی این را میدانم که همین کنسرت در شهرهای مختلف ایران اجرا گردیده وبطور مستمر از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میگردد من عالم نیستم که بدانم نشان دادن آلات موسیقی درسیمای جمهوری اسلامی حرام است یا حلال ولی میدانم نشان دادن آنها در شبکه های کشوری حرام ولی در شبکه های برون کشوری جمهوری اسلامی ایران حلال است من عالم نیستم که بدانم اصولا موسیقی حلال است یا حرام ولی این را میدانم که حرام یا حلال بودن موسیقی بنا به موقعیت زمانی یا مکانی تعیین می گردد آیا وقت آن نرسیده است که قدرت تصمیم گیری در هر کاری به یک نفر سپرده شود؟ واقعا تکلیف ما چیست ؟