با سلام و وقت بخیر
با توجه به وفات مرحوم صدیقه مجدی عرب و همزمانی جلسه نویسندگان سایت با مجلس ترحیم ان مرحوم ، جلسه نویسندگان سایت با یک شب تاخیر در روز چهارشنبه ۶ / ۱۰ / ۹۱ در همان زمان و مکان قبلی برگزار می گردد .