جمعه ۹۲/۷/۱۹ ساعت ۱۰ صبح . منزل جناب اقای دکتر علیرضا مجدی نسب .
وارد که می شوی به خود می بالی .
عشاق امام حسین گرد هم امده اند تا بار دیگر خیمه ی او را بر پا کنند .
یاداوری سال های گذشته و برپایی تکیه ی خاندان مجدی در روزهای چهارم و بنجم محرم کجا و جلسه ی هماهنگی جهت علم کردن تکیه از یک ماه قبل کجا ؟
تفاوت را با گوشت و پوست خود احساس می کنم .
کمی به عقب برگردید .
طی چند سال گذشته تکیه ی خاندان مجدی به همت سه چهار نفر از جوانان بر با مانده بود و اگر تلاش انها نبود شاید هماکنون نشانی هم از تکیه ی خاندان ، باقی نمی ماند اما از دو سال قبل به این سو ، این مکان مقرٌی شده است جهت وحدت خاندان .
گردهمایی سال گذشته در مسجد مفید اولین گام برای تحقق این ارمان بود اما امسال قرار است گام دیگری برداشته شود و هماهنگی هااز یک ماه قبل صورت گیرد تا کارها یه بهترین وجه ممکن صورت گیرد .
بیست نفر از خاندان مجدی و منسوبین گردهم امدند تا با برنامه ریزی مدون و منظم ، سالی متفاوت را برای تکیه خاندان مجدی رقم بزنند .
در این گردهمایی علاوه بر عزیزانی که هر سال خیمه ی خون خدا را بر با می کنند از جوانان و نوجوانان اتیه دار خاندان نیز دعوت به عمل امد تا این علم هیچگاه بر زمین نماند و جوانان و نوجوانان امروز در سال های اینده با کوله باری از تجربه جا بای بزرگان بگذارند .
در ابتدا عزیزان مدعو ، هر کدام پیشنهادات و نظرات خود را بیان کردند و اقای ” محمد رضا مجدی نسب ف محمد علی ” به درج این نقطه نظرات پرداختند و پس از ان اقای ” رضا مجدی ف مرحوم میرزا علی ” در مقام پاسخ به برخی پیشنهادات برامدند و توضیحات مختصری در این مورد ایراد کردند .
در این مقال قصد ندارم لیستی از پیشنهادات و اسامی نفرات شرکت کننده را بیان کنم و به همین بسنده می کنم که همگی افراد بر ” انجام امور به قصد قربت ” تکیه داشتند و نصب العین قرار دان خدمت به ائمه اطهار را مهمترین وجهه ی همت خود می دانستند .
در این جلسه کمیته ای جهت بر بایی مراسم امسال انتخاب گردید و افراد ذیل جهت تصدی امور انتخاب شد :
مسئول کمیته : اقای رضا مجدی ف مرحوم میرزا علی
اعضای کمیته : اقایان غلامرضا مجدی ف حاج اسماعیل – محمد رضا مجدی نسب ف محمد علی – مصطفی مجدی ف مرحوم حسن و ماشا الله جنتی داماد مرحوم میرزا علی .
این کمیته کلیه ی برنامه های امسال را تنظیم می کند و تصمیمات نهایی در تمامی امور هیات ، در این کمیته اتخاذ می گردد و در واقع بالاترین مرجعی است که پاسخگوی برنامه های اصلی هیات خواهد بود .
نکته ی مهمی که همگی بر ان اتفاق نظر داشتند ان بود که کلیه ی افراد به تصمیمات این کمیته و بخصوص به تصمیمات مسئول کمیته توجه کنند تا تشتت آرایی که در چند سال گذشته مشهود شده است به پایین ترین حد برسد .
در کنار این کمیته هفت زیر مجموعه تشکیل گردید :
۱- کمیته ی تدارکات : با مسئولیت اقای مهدی مجدی نسب ف محمد باقر
۲- کمیته ی برق : با مسئولیت اقای حسین مجدی نسب ف محمد باقر
۳- کمیته مارش : با مسئولیت اقای غلامرضا مجدی ف حاج اسماعیل
۴- کمیته سمعی و بصری : با مسئولیت اقای حامد مجدی ف ناصر
۵- کمیته سیستم صوتی : با مسئولیت اقای علی مجدی ف حاج اسماعیل
۶- کمیته پیگیری امور مسجد ایت الله مفید : با مسئولیت اقای مهدی مجدی ف حاج محمد
۷- کمیته مالی : با مسئولیت اقای رضا مجدی ف میرزا علی و پیگیری اقای محسن مجدی ف عبدالرحمان
این کمیته ها موظف شد تا هفته ی اینده لیستی از اقلام درخواستی خود را تهیه کنند تا در جلسه ای که در مسجد ایت الله مفید – مسجد مجدی ها – برگزار می شود ، مورد بررسی و بحث قرار گیرد .
به امید قبولی تلاش ها در بارگاه حق