هسل به معنی آب راکد، مردابی است که در مجاورت روستای طلاجو از توابع شهرستان چالوس در منطقه ای جنگلی به نام مشعل واقع شده که از جنوب به جنگل های سوته لار و منطقه کردشت، از شمال و شمال غرب به گاوسرای قدیمی مشعل و منطقه ی مشعل موزی و از مشرق به منطقه مشعل لات میرسد.سابقا حجم آب آن بیشتر بوده و در بعضی از نقاط عمق آن از مرز ۱۵ متر می‌گذشت. در سال ۸۹ برای تنظیم اکوسیستم مرداب طرح تزریق آب به هسل از طرف شهرداری مطرح شد که به مرحله اجرا نرسید.حدود ۵۰ سال قبل تعداد ۱۰ الی ۱۵ خانه وار جهت دامداری در مجاورت هسل زندگی میکردند. هسل در گذشته های نه چندان دور زیستگاه لاک پشت ها، وزغ ها و زالوهایی بود که امروزه کمتر به چشم میخورند دلیل اصلی آن هم  جاده ایست که در مجاورت مرداب هسل توسط سازمان جنگل ها احداث شده و مردم منطقه به خصوص در روز سیزدهم فروردین ماه هر سال که روز طبیعت است با متحمل شدن کمترین مشقت با وسیله ی نقلیه خود را به آنجا رسانده و الحق والانصاف با ریختن زباله هایشان خوب از خجالت طبیعت در می آیند.

 مرداب هسل کجاست

  مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

مرداب هسل در مجاورت روستای طلاجو از توابع شهرستان چالوس قرار دارد

  مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

   مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

مرداب هسل در منطقه ای جنگلی به نام مشعل واقع شده است

 مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

     مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

 هسل در گذشته، زیستگاه لاک پشت ها، وزغ ها و زالوهایی بود که امروزه کمتر به چشم میخورند

   مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

      مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

 سابقا حجم آب مرداب هسل بیشتر بوده و در بعضی از نقاط عمق آن از مرز ۱۵ متر می‌گذشت

      مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

      مرداب هسل آشنایی با مرداب هسل

حدود ۵۰ سال قبل تعداد ۱۰ الی ۱۵ خانه وار جهت دامداری در مجاورت هسل زندگی میکردند

مرداب هسل کجاست

جاذبه های گردشگری  چالوس ,مکانها تفریحی چالوس