با تشکر از همه عزیزانی که دربر پایی خیمه عزای سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین به هر طریق ممکن همکاری نموده تا بتوان بنحو شایسته ایی این مراسم برگزار گردد .
از کلیه خواهران و برادران عزیز دعوت بعمل می آید که در جلسه ای که به منظور نقد و بررسی عملکرد برپایی محرم ۹۲ در محله خودمان مجدیها (لووایه) برگزار می گردد شرکت بفرمائید.
لطف فرموده نظرات ( محاسن – معایب ) و یا هر مطلب قابل ذکری که بتواند در بهبود این مراسم در سالهای آینده کمک نماید را بصورت مکتوب در این جلسه ارائه بفرمائید .
زمان : جمعه مورخ ۹۲/۹/۱
مکان : مسجد آیت الله مفید (بازار)
ساعت : ۱۰ صبح
هیئت امناء عزاداران مجدی محله قلعه