مصادف با ۱۶ / ۱۰ / ۹۳ جوانی دیگر از خاندان مجدی افتخار آفرید .

جناب آقای مهندس حسین مجدیان در فستیوال موسیقی  ملی شهناز که اصفهان میزبانش بود  به نوازندگی پرداخت .e4d1a8b5321b4fcb82ea90bb197d04b489cbd34509af58983ecf0c44bb1f736e

در این فستیوال که بزرگان هنر ایران حضور داشتند گروه هنری ” چکاد ” به سرپرستی جناب آقای علی موحدی راد تنها نماینده ی جنوب کشور بود که موفق شد به این مهم دست یابد و پرچم هنر خوزستان و بخصوص شهر عزیزمان دزفول را به اهتزار در آورد .

آقای حسین مجدیان که در انتخاب کنسرت هایش وسواس عجیبی دارد و علیرغم دعوت های بی شمارش به هر کجا قدم نمی گذارد در این آوردگاه به همراه گروه چکاد به سالن خورشید شهر اصفهان اعزام شد تا برگ زرین دیگری به پرونده ی پر افتخار هنری خود بیفزاید .

9c60154e4033e6655d422d3a1f41869f45023101fa476f2d81b34148f467c8cc

آرزوی بهروزی و موفقیت را برای این جوان کوشای خاندان داریم .