با نهایت تاسف و تآلم در گذشت حاج محمدعلی مجدی نسب فرزند مرحوم خواجه حسن را به اطلاع عزیزان میرسانیم

بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت خانواده محترم ایشان  تسلیت عرض  می نماییم