حاج همت مجدی نسب

فرزند محمدعلی

همسر : فوزیه فرزند حاج عبدالرحمان

متولد ۱۳۱۴                       وفات ۱۳۸۶

فرزندان

مسعود – رخنده – مژگان – ماریا