حسین مجدیان یکی از جوانان فعال خاندان مجدی چندی پیش موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر سال ۹۰ شد. لازم به ذکر است که آقای حسین مجدیان در دانشگاه آزاد دزفول و رشته مهندسی کشاورزی ( آب ) مشغول به تحصیل هستند.
در هفته ی آینده مصاحبه ای با این جوان موفق انجام خواهیم داد.