به تازگی عمل خارج کردن یک تومور ۱۲ کیلویی از شکم یک زن ۷۷ ساله در بیمارستان اما رضا (ع) آمل انجام شده است.

این عمل موفقیت آمیز بوده و حال بیمار رضایت بخش اعلام شده است.809705_788 809706_584 809707_930