به اطلاع خاندان محترم می رسانم که جهت تکمیل کتاب بانک اطلاعاتی خاندان مجدی به عکسهای شما نیازمندم لذا از سروران گرامی تقاضا مندم روز سوم فروردین ماه ۱۳۹۳ هنگام حضور در دومین همایش خاندان مجدی  یک قطعه عکس رنگی در هر سایزی همراه خود بیاورید تا بتوانم این کتاب نفیس را برای همایش سال بعد به یاری خدا آماده نمایم

حق یارتان باد