زندگی در دنیایی که ما آدمیان با دستان خود برای خودمان ساخته ایم هر روز سخت تر می شود از طرفی محیط زیست خود را نابود می کنیم واز طرف دیگر به قوانین ومقررات پایبند نیستیم آلودگی هوا یکی از ده ها مشکلی است که برای خویش فراهم نموده ایم ویکی از عوامل اصلی این آلودگی تردد بی رویه خود روهایمان میباشد در شهری مانند دزفول که شمال تا جنوب یا مشرق تا مغرب آنرا می توان در عرض دو تا سه ساعت پیاده طی نمود چه احتیاجی به این همه خود رو وموتورسیکلت می باشد موتورهایی که جان مارا به لب رسانده واز هیچ قانون ومقرراتی تبعیت نمی نمایند یکی از راه های بسیار ساده که با اجرای آن هم می توان ترافیک شهرها را حل کنبم وهم محیط زیست خود را پاک نگه داریم وهم از اتلاف انرژی جلو گیری نماییم استفاده از دوچرخه می باشد وسیله ای سبک وراحت وبدون هزینه که هم کارایی بسیار بالایی نسبت به خودرو دارد وهم از نظر زمانی سریع تر از ماشین عمل می نماید کاری که مردم کشور هلند سالیان متوالی است انجام می دهند ومشکل تردد خود را به صورتی بسیار ساده حل نموده اند کشوری که بیش از دوازده میلیون دستگاه دوچرخه روزانه در ان تردد می نماید متاسفانه در کشور ما این مهم صورت نگرفته است واگر هم صورت بگیرد مشکل بزرگی برای اجرای آن وجود دارد واین مشکل اجازه نداشتن استفاده از این دستگاه برای خانم ها می باشد!!حال چرا جهت استفاده از این وسیله برای این قشر محترمه مخالفت می نمایند بحثی جدا گانه می باشد که ورود به آن باعث حذف مطلبم از سایت می گردد