آقای عبدالرضا مجدی نسب: کارمند دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

خانم لادن همسر ایشان: ایشانن کارمند اداره آموزش و پرورش هستند

دختر ایشان نیلوفر هانم در کلاس اول دبیرستان مشغول به تحصیل هستند و دو قلوهای ایشان آقا حمیدرضا و امیرحسین هستند.

IMG_4076