باخبر شدیم که آقای محمدرضا مجدی نسب فرزند گرامی مرحوم خواجه هوشنگ مجدی نسب و بانو بهجت ،به جهت انجام عمل قلب در بیمارستان (تهران ) بستری شده و با عنایت ویژه ی الهی بعد از انجام عمل جراحی در سلامتی و صحت کامل می باشند برای این عزیز از خداوند متعال بهبودی کامل و عافیت تمام را مسئلت می نماییم .